Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site sử dụng IPSEC giữa 2 Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site sử dụng IPSEC giữa 2 Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site qua IP Sec:
Mô hình VPN Site to Site = IP Sec

+ Office 1: Public IP : 113.160.121.135

Local subnet : 192.168.0.0/24

Router : 192.168.0.1

+ Office 2: Public IP : 113.160.121.223

Local subnet : 192.168.1.0/24

Router : 192.168.1.1

Cách làm :
– Office 1 :

– Office 2 : Làm tương tự office 1

 

Bình luận