Hướng dẫn cấu hình cơ bản Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Router Mikrotik

1. Cài đặt và sử dụng router Mikrotik
1.1. Cài đặt phần mềm Winbox
+ Truy cập trang chủ Mikrotik.com để download phần mềm Winbox

+ Cài đặt phần mềm Winbox
Giao diện sau khi cài đặt Winbox

1.2. Hướng dẫn cách cấu hình cơ bản trên Mikrotik
I – Hướng dẫn tạo Bridge , tạo IP cho dải lan

II – Hướng dẫn tạo pppoe đường truyền

III – Bảo vệ Router

+ Tắt các dịch vụ truy cập nếu không sử dụng , ở đây chúng ta chỉ sử dụng
“ Winbox” để quản lý Router Mikrotik.

Chọn IP ——> Services

+ Thay đổi Password mặc định của Router Mikrotik

+ Bật DDNS truy cập từ xa để quản lý Router

 

Bình luận