Màn hình LCD VSP IP2203H 22 inch

1,750,000 

Màn hình LCD VSP IP2203H 22 inch