Networking, CCNA

Sơ đồ mạng Vật lý (Physical Network Diagrams)

Sơ đồ mạng Vật lý (Physical Network Diagrams)

Sơ đồ mạng Vật lý (Physical Network Diagrams)

Khi nói đến việc duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT, sơ đồ mạng rất quan trọng đối với việc tuân thủ, bảo mật, khắc phục sự cố và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. Sơ đồ mạng hoặc bản đồ là hình ảnh trực quan sử dụng các ký hiệu/biểu tượng/hình dạng để mô tả các đối tượng và kết nối khác nhau trong mạng. Tùy thuộc vào những gì bạn cần ghi lại, có thể bạn sẽ có các loại sơ đồ mạng khác nhau. Hai sơ đồ mạng phổ biến nhất mà bạn sẽ gặp là sơ đồ vật lý và sơ đồ logic .

Sơ đồ mạng logic tập trung vào cách lưu lượng truy cập qua mạng, địa chỉ IP, miền quản trị, cách định tuyến miền, điểm kiểm soát, v.v. Trong mô hình mạng OSI, các sơ đồ logic được gọi là ‘L2’.

Sơ đồ mạng Vật lý (Physical Network Diagrams)

Sơ đồ mạng Vật lý (Physical Network Diagrams)

Lý tưởng nhất là sơ đồ mạng vật lý sẽ hiển thị cấu trúc liên kết mạng chính xác như hiện tại: với tất cả các thiết bị và kết nối giữa chúng. Bởi vì các sơ đồ vật lý mô tả tất cả các khía cạnh vật lý của mạng nên chúng có thể sẽ bao gồm: cổng, cáp, giá đỡ, máy chủ, mô hình cụ thể, v.v. Trong mô hình mạng OSI, sơ đồ vật lý được gọi là ‘L1’. Vì vậy, sơ đồ mạng vật lý có thể là sơ đồ máy chủ của mạng, sơ đồ cáp của mạng, sơ đồ giá đỡ hoặc kết hợp nhiều loại sơ đồ khác nhau có tính tương tác và cho phép bạn xem những gì bạn cần xem (nếu bạn đang sử dụng bản đồ tự động phần mềm).

Sơ đồ mạng vật lý: Có gì trong chúng?
Vì sơ đồ mạng vật lý mô tả toàn bộ cấu trúc liên kết của mạng vật lý nên chúng có thể bao gồm một số thành phần khác nhau:

  • Kết nối: các kết nối rất quan trọng đối với sơ đồ mạng vật lý. Trình kết nối (còn gọi là kết nối) mô tả hệ thống cáp vật lý kết nối các thiết bị vật lý trong mạng. Các đầu của mỗi kết nối phải được dán nhãn cho biết cổng nào nó kết nối đến và nơi nó kết thúc. Tùy thuộc vào mức độ chi tiết được yêu cầu, bạn có thể sử dụng các màu sắc, độ dày và loại đường khác nhau để thể hiện sự khác biệt trong các kết nối: chẳng hạn như sợi, đồng, vân vân.
  • Nhãn: Nhãn cho người xem biết họ đang xem gì, đặc biệt khi sơ đồ vật lý sử dụng các biểu tượng chung. Mọi thứ đang hoạt động và được quản lý trong mạng phải được gắn nhãn tên máy chủ và địa chỉ IP, bao gồm: bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa, v.v. Khi một thiết bị đang hoạt động và được quản lý ở nơi khác, thiết bị đó vẫn phải được gắn nhãn theo một cách nào đó (có thể bằng phông chữ khác để phân biệt với các thiết bị mạng khác).
  • Chú thích sơ đồ: Chú giải của sơ đồ cho người xem biết ý nghĩa của các đối tượng và kết nối khác nhau. Truyền thuyết dịch các đồ họa, biểu tượng, màu sắc khác nhau và mang lại ý nghĩa trong thế giới thực. Ví dụ: nếu bạn sử dụng các đường đôi màu đen để biểu thị một loại cáp quang – bạn sẽ đưa điều này vào chú giải của mình.
  • Ngăn xếp công tắc: ngăn xếp công tắc, có chức năng tương tự như công tắc khung, thường được mô tả dưới dạng một đối tượng/thiết bị duy nhất.

Sơ đồ mạng vật lý: Hình dạng, ký hiệu hoặc mô hình?
Cách bạn mô tả mạng vật lý và các kết nối tùy thuộc vào bạn và nhu cầu của tổ chức của bạn: bạn có thể nói chung (ví dụ: sử dụng các biểu tượng cấu trúc liên kết chung) hoặc cụ thể (sử dụng kiểu thiết bị chính xác làm biểu tượng) nếu cần. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đọc được các biểu tượng cấu trúc liên kết chung hơn; các mẫu thiết bị cụ thể (ví dụ: các mẫu chính xác bao gồm quạt, tai nghe và cổng) có thể yêu cầu hiểu rõ hơn về chính xác những gì có trong một mạng nhất định. Nếu bạn đang sử dụng DCIM hoặc phần mềm tài liệu mạng, bạn có thể chọn sử dụng các biểu tượng chung cho các lớp cấp cao hơn và các biểu tượng/mô hình cụ thể hơn khi bạn đi sâu vào chi tiết.

Sơ đồ mạng vật lý: Chúng được tạo ra như thế nào?
Bạn có thể tạo sơ đồ mạng vật lý theo nhiều cách khác nhau: bằng tay, sử dụng phần mềm như Visio hoặc bằng sơ đồ mạng chuyên dụng hoặc phần mềm DCIM . Mặc dù Visio hoặc sơ đồ mạng vẽ tay có thể phù hợp với các mạng nhỏ nhưng một trong những chìa khóa để có tài liệu mạng thành công là tài liệu liên tục. Nếu bạn đang quản lý một mạng lớn hơn với bất kỳ mức độ phức tạp nào, bạn có thể muốn có khả năng tự động tạo sơ đồ mạng chỉ bằng một vài cú nhấp chuột, dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Điểm mấu chốt? Nếu không có sơ đồ vật lý của mạng, thật khó để nhanh chóng lập kế hoạch về dung lượng, khắc phục sự cố, tránh máy chủ zombie và sự lộn xộn của CNTT. Nếu bạn đang cố gắng sử dụng bảng tính hoặc sơ đồ Visio tĩnh, có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét nâng cấp lên phần mềm lập sơ đồ cấp doanh nghiệp dành riêng cho tài liệu mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *