Vỏ máy tính Case VSP LED Gaming OMG-II ATX Black

750,000 

Vỏ máy tính Case VSP LED Gaming OMG-II ATX Black